E ticarette Lojistik Yonetimi Nedir Nasil Yapilir Neden Onemlidir

E-ticaret lojistik yönetimi, online ürün satışı yapan ve belirli bir ölçeğin üzerinde e-ticaret satışı olan firmaların ihtiyaç duyacağı ve optimize edilmesi gereken bir operasyon sürecidir. Bu faaliyetlerde, ürünlerin üretildiği andan teslimatına kadar olan bütün aşamalar titizlikle yürütülmelidir. İyi planlanmış bir lojistik çalışması, müşterilerin aldıkları hizmetten memnun olmalarını sağlar. Özellikle e-ticarette lojistik planlamasının özenle yapılması gerekir. Bu planlama, müşterinin sitenizden aldığı hizmetin kalitesini belirleyen önemli bir husustur.

Sizin için hazırladığımız bu yazıda e-ticarette lojistik yönetiminden ve bu süreçlerde yapılması gerekenlerden bahsettik. İçeriğimizi okuyarak etkili bir operasyon yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüyoları öğrenebilirsiniz.

Lojistik Nedir?

Lojistik kavramı için kısa bir tanım yapmak gerekirse; “üretimden teslimata kadar bütün aşamaları içeren bir süreç” diyebiliriz. Bu süreç, metanın ilk üretici tarafından imal edilmesiyle başlar ve tüketiciye ulaştırılmasıyla sonlanır. Aşağıdaki faaliyetler e-ticarette lojistik aşamaları olarak kabul edilebilir:

  • Ürünün üreticiden satıcıya ulaştırılması

  • Depo ve stok yönetimi

  • Ürünlerin tasnifi

  • Ödeme sistemlerinin ayarlanması

  • Ambalajlama

  • Dağıtım

  • Teslimat

  • Satış süreci için gereken resmi prosedürlerin yerine getirilmesi

Yukarıda bahsedilen faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi lojistik süreçlerinin kapsamındadır. Somut bir örnekle açıklamak gerekirse; bir dergi matbaada basılıp satışa hazır hâle geldiğinde lojistik süreci başlar. Derginin depolanması, gazete bayii ve kitabevleri gibi yetkili satış noktalarına dağıtılması bu sürecin parçasıdır. Tüketici dergiyi fiziksel ortamda ya da internet alışverişinden sonra teslim aldığında lojistik faaliyetleri sonlanır.

Yurtdışına yapılan satışlarda bu sürece gümrük işlemleri de dâhil edilir.

E-Ticaret Lojistik Yönetimi Nedir?

Online olarak satışı yapılan ürünlerin tedarik ve teslimatı için yapılan işlemler e-ticarette lojistik yönetimi olarak tanımlanır. Söz konusu süreç, internet sitesinden verilen siparişin müşteri tarafından onaylanması ile başlar. Ürünlerin tüketicinin eline ulaştıktan sonra iade edilmesi, değiştirilmesi ve satış sonrası destek faaliyetleri de e-ticarette lojistik kapsamındadır.

İnternet üzerinden yapılan satışlarda lojistik, sipariş akışının bütün yönleriyle kontrol edildiği bir süreçtir. E-ticaret platformu, üretici ile son tüketici arasında kesintisiz bir aktarım sağlamalıdır. Bu aktarımın sağlanması da depolama, tedarik, teslimat, ödeme, stok yönetimi gibi süreçlerin organizasyonuna yani lojistiğe bağlıdır.

E-Ticarette Lojistik Yönetimi Neden Gereklidir?

E-ticareti fiziksel satışlara göre tercih edilebilir kılan etkenlerin başında lojistik gelir. Bu faaliyetler dâhilinde, müşteri herhangi bir mağazaya gitmeden internet üzerinden sipariş verir. Satın alınan ürünlerin sorunsuz bir biçimde teslimi için de lojistik aşamalarının titizlikle yürütülmesi gerekir. Bu doğrultuda, lojistiğin e-ticaret aktivitesinde ürün ve hizmet kalitesi kadar önemli bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Nihayetinde bu kalitenin korunarak müşteriye aktarılması sipariş takibi, depolama ve teslimat süreçlerine bağlıdır.

E-ticaret lojistik süreçlerinin iyi yönetilmesi markaya olan güveni arttırır. Müşteri, satın aldığı ürünlerin eline sorunsuz biçimde ulaştığını görünce markanıza karşı olumlu bir izlenim edinir. Siparişlerin gereken zamanda ve kalitede teslim edilmesini sağlamak için e-ticaret operasyonlarınızı planlarken lojistiğe büyük bir yer ayırmanız faydalı olur. E-ticaret aşamaları başlıklı yazımızı okuyarak online satış operasyonlarınızı iyileştirmenizi sağlayacak bilgileri edinebilirsiniz.

E-Ticarette Lojistik Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

İlk üretici ile son tüketici arasındaki aşamalar markanızın hizmet kalitesini belirler. Bu açıdan e-ticarette lojistik planlamasının dikkatli ve titiz yapılması gerekir. Planlamanın temel amacı ürünlerin gereken zamanda ve vaadedilen kalitede ulaşmasıdır. Başka bir ifadeyle; müşterinin ödediği paranın karşılığında memnun kaldığı bir hizmet alabilmesi gerekir. Lojistik yönetimi bu memnuniyeti sağlayacak biçimde planlanmalıdır.

Depolama, tedarik, teslimat, tasnif ve satış sonrası destek süreçlerinin iyi planlanması firmanız için de önemlidir. Detaylı ve etkin bir lojistik yönetimi, zamandan ve masraftan tasarruf yapmanızı sağlar. Bu sayede personelinizin iş yükünü azaltabilir ve bütün faaliyetlerin sorunsuz bir biçimde yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu süreçte e-ticarette lojistik maliyetlerini ve diğer harcama kalemlerini düşünerek planlama yapmanız faydalı olur.

E-Ticarette Lojistik Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

E-ticarette lojistik planlaması maliyet bakımından avantaj sağlar. Depolama, teslimat, tedarik ve iletişim aşamaları iyi planlandığında bütçe en uygun biçimde optimize edilir. Bu sayede ani ve yüksek masraflardan kaçınmak mümkün olur. Lojistik yönetiminin bir diğer avantajı da müşteriye ulaşmayı kolaylaştırmasıdır.

Lojistik yönetimi, üretici ile son tüketici arasındaki işlemlerin hızlı bir biçimde yürümesini sağlar. Bu sayede müşteri ile firma arasındaki iletişim güçlenir. Etkin bir çalışma yürüterek personelin iş yükünü azaltmak da mümkündür. Önceden planlanmış süreçler, faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Bu sayede zaman ve masraftan tasarruf yapmak mümkün olur.

E-Ticarette Lojistik Yönetimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

Müşteri memnuniyeti odaklı bir iş planı oluşturmak lojistik yönetiminde dikkat edilmesi gereken ilk husustur. Operasyonların sorunsuz işlemesi için her aşamanın önceden planlanması gerekir.

Depo düzeni, lojistik yönetiminin sorunsuz yapılması için önemli bir husustur. Depolama alanlarının karmaşık bir durumda olması zaman kaybı yaratır. Stokların ürünlere kolay ulaşım sağlayacak biçimde düzenlenmesi lojistik süreçlerinin hızlı ve kaliteli işlemesini sağlar.

Etkin bir lojistik yönetimi için dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da maliyet yönetimidir. Depolama, transfer ve diğer aşamalar için gereken maliyetlerin önceden belirlenmesi ve bütçe ayrılması gerekir. Bu sayede, ekstra maliyetlerden kurtulmak ve masraftan tasarruf etmek mümkün olur.

Kargo yönetimi, müşteri memnuniyeti için en önemli aşamalardan biridir. Ürünlerin taahhüt edilen tarihte teslim edilmesi için gereken bütün önlemler alınmalıdır. Bunun için iyi bir kargo firmasıyla anlaşma yapılması gerekir. Yukarıdaki aşamalara dikkat ederek lojistik süreçlerini sorunsuz bir biçimde yürütmek mümkündür.

E-Ticarette Lojistik Yönetimini Geliştirmek İçin Nasıl Adımlar İzlenmelidir?

E-ticarette lojistik süreçlerini planlarken büyüme potansiyelini göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin; markanızın adını duyuran etkin bir reklam çalışması yaptığınızda ürünlerinize olan talep hızlı biçimde artabilir. Böyle bir durumun dezavantaja dönüşmemesi için lojistik süreçlerini önceden planlamanız gerekir. Olası talep artışı durumları için gereken planlar her zaman yapılmalıdır.

Kurum içi iletişim lojistik sürecinin önemli bir parçasıdır. Ürünlerin müşteriye sorunsuz teslimi, arka planda etkin bir iletişim kurulmasına bağlıdır. Firmanızdaki departmanlar arasında gelişmiş bir protokol olması gerekir. Örneğin, stok ve satış birimleri sürekli olarak irtibat hâlinde olmalıdır. Bu sayede lojistik faaliyetlerinde her aşamadan haberdar olabilir ve olası aksaklıkların önüne geçebilirsiniz.